ČASTÉ OTÁZKY

Áno, všetky naše prevádzky PENOVÝ RAJ fungujú 365dní (občas aj 366 dní), nakoľko sú predisponované aj na prevádzku v teplotách pod nula stupňov.. podlahové panely sú vykurované, dochádza k neustálej cirkulácií vody proti zamrznutiu, a pod.

Drobnými obmedzeniami pre zákazníkov je dočasné odstavenie PROGRAMu č.1 (KOLESÁ A HMYZ) v boxoch a odstavenie určitých DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB (ANTIBAKTERIÁLNY PRÍPRAVOK, LESK NA PNEUMATIKY, TEPOVAČ INTERIÉROV, TEPOVAČ KOBERČEKOV) počas zimných mesiacov (OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR).

Všetky naše prevádzky sú otvorené NONSTOP 24/7 pre dokonalý komfort zákazníkov.

Zákazník PENOVÉHO RAJA si kupuje v podstate ČAS za vhodené peniaze. Tento čas si môže rozdeliť podľa vlastného uváženia medzi programy, preto sa na otázku odpovedá veľmi obtiažne. Okrem toho autá prichádzajú s rôznym stupňom znečistenia rôznorodými látkami, umývané pravidelne/nepravidelne, voskované/nevoskované, s rôznymi skúsenosťami s narábaním s wapkou, a pod.

Z vlastnej skúsenosti a pozorovania však môžeme uviesť, že stredne veľké auto, pravidelne umývané, je možné kvalitne očistiť za približne 2.5e – 3e.

Na všetkých našich prevádzkach PENOVÝ RAJ prijímame platbu hotovosťou – mince 0.5e, 1e, 2e. Menšie mince (0.1e, 0.2e) bohužiaľ spôsobovali časté zasekávanie mincovníkov (vzhľadom na ich malú váhu a rozmer nie vždy správne zapadli) a preto sú mincovníky blokované pre príjem uvedených nominálií.

V prípade, že máte k dispozícií papierové bankovky v hodnote 5e, 10e, 20e máte možnosť si ich u nás rozmeniť v ZMENÁRNI, ktorá je umiestnená pri vstupe do TECHNICKEJ MIESTNOSTI (miestnosť sa štandardne nachádza medzi samoobslužnými boxami).

V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že sa mince po vhodení zakliesnia v mincovníkoch. K takýmto prípadom dochádza náhodne a ojedinele, napr. keď je vhodená minca vlhká/mokrá, zašpinená, viacero mincí je vhodených veľmi rýchlo po sebe, a pod.

V takomto prípade je jediným riešením kontaktovať nás telefonicky priamo z prevádzky, aby sme obratom zabezpečili príchod zodpovedného za konkrétnu prevádzku. Vzhľadom na technologickú podporu, ktorou disponujú prevádzky PENOVÝ RAJ, ako automatizované hlásenie chýb a tržieb prostredníctvom SMS, či kamerový systém, máme možnosť hlásenia preveriť a zákazníkom vhodený kredit vrátiť.

Všetkých zákazníkov siete samoobslužných autoumývacích staníc PENOVÝ RAJ ubezpečujeme, že technológia pri správnom používaní dokáže dokonale vyčistiť všetky typy umývaných karosérií. Dôvodov, prečo môžu zostať po umytí fľaky, je viacero. Medzi hlavné patrí:

Na prevádzkách, kde je horšia kvalita prívodnej vstupnej vody, ako napr. Nové Mesto nad Váhom odporúčame každé umytie zakončiť PROGRAMOM č.6 (OPLACH OSMOTICKOU VODOU)!

Je dôležité dodržiavať poradie programov, najmä nepreskakovať PROGRAM č.4 (VYSOKOTLAKOVÉ UMÝVANIE), resp. nezabudnúť po PROGRAME č.5 (OCHRANNÝ VOSK) vyzmývať zvyšky vosku PROGRAMOM č.6 (OPLACH OSMOTICKOU VODOU) – viď ČASTÉ OTÁZKY “Ako správne využívať jednotlivé programy? Je ich poradie dôležité?“, prípadne úvodné VIDEO na našej stránke.

Funguje VYSÁVAČ – jeho funkcia vysávania a stlačeného vzduchu, ZARIADENIE NA SUŠENIE AUTOMOBILOV/MOTOCYKLOV, ktoré je ideálne na sušenie práve počas týchto mesiacov.

Ostatné doplnkové služby aj napriek výmene všetkých čerpadiel nie je možné prevádzkovať: ANTIBAKTERIÁLNY PRÍPRAVOK, LESK NA PNEUMATIKY, TEPOVAČ INTERIÉROV, TEPOVAČ KOBERČEKOV, nakoľko pri extrémne nízkych teplotách by mohli byť problematické a preto sme sa ujednotili v názore, že počas zimných mesiacov, kedy je riziko mrazov (OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR) tieto služby VYPÍNAME.

Opätovne budú k dispozícií MAREC – SEPTEMBER.

Jednotlivé programy na prevádzkach PENOVÝ RAJ majú svoje číslovanie a na umývanie sa využívajú celkovo 3 typy hadíc:

ŽLTÁ (väčšinou naľavo, okrem otvoreného boxu) / počas zimných mesiacov je PROGRAM č.1 (KOLESÁ A HMYZ) odstavený
ČERVENÁ (väčšinou napravo, okrem otvoreného boxu)
ČIERNA (väčšinou naľavo, okrem otvoreného boxu)

Očíslovanie programov nie je náhodné. Pre najlepší výsledok umytia je potrebné dodržiavať poradie programov. Je to tak z mnohých dôvodov, ako napríklad:

1. ak by si zákazník najprv aplikoval PROGRAM č.2 (AKTÍVNA PENA), a až potom PROGRAM č.1 (KOLESÁ A HMYZ) bolo by to zbytočné, nakoľko prípravok na kolesá a hmyz by nereagoval na už aplikovanú aktívnu penu na karosérií (opačne to však funguje veľmi účinne)

2. PROGRAM č.2 (AKTÍVNA PENA) je v poradí druhým zámerne, nakoľko pena má oveľa lepšie výsledky pri aplikácií na suchú karosériu, ako na mokrú karosériu

3. preskočením/vynechaním PROGRAMU č.4 (VYSOKOTLAKOVÉ UMÝVANIE) a jeho nahradením napr. PROGRAMOM č.5 (OCHRANNÝ VOSK), alebo PROGRAMOM č.6 (OPLACH OSMOTICKOU VODOU) dochádza k absolútnemu zníženiu výsledného efektu umytia. Jedine PROGRAM č.4 (VYSOKOTLAKOVÉ UMÝVANIE) umýva zohriatou, zmäkčenou vodou o sile tlaku 100 – 110 barov, pričom ostatné spomenuté programy PROGRAM č.5 (OCHRANNÝ VOSK), ale aj PROGRAM č.6 (OPLACH OSMOTICKOU VODOU) umývajú studenou vodu o sile tlaku max. 50 barov. Obzvlášť zmývaním PROGRAMOM č.5 dochádza k neželanému javu “zakonzervovania“ aktívnej peny voskom, čo sa následné zmýva veľmi obtiažne. OCHRANNÝ VOSK a OPLACH OSMOTICKOU VODOU majú svoje opodstatnenie, ale len za predpokladu správneho postupu (viď www.penovyraj.sk, sekcia NÁVODY)

Tlačidlo STOP je v zmysle platnej legislatívy nevyhnutným prvkom, ktorý musí daná technológia obsahovať na okamžité prerušenie spustených programov v prípade náhlej potreby.

Aj po stlačení tohto tlačidla však dochádza k odpočítavaniu kreditu – je to najmä z dôvodu: fair prístupu zákazníka ku zákazníkovi (zákazníci často telefonovali počas umývania, kým ostatní čakali), v zimných mesiacoch by zase v prípade naakumulovaného nevyužitého kreditu a odchodu zákazníka pred skončením mohlo dôjsť k zamrznutiu vody v systéme (neaktivuje sa zimný režim).

Zákazník však má možnosť dohadzovať kredit postupne a prípadnú pauzu si tak môže vopred naplánovať.

Tento program je vhodný hlavne na odstránenie BIOLOGICKÝCH ZVYŠKOV (mŕtvy hmyz, rôzne biologické sekréty, a pod.), s ktorými sa motoristi počas zimných mesiacov (OKTÓBER, NOVEMBER, DECEMBER, JANUÁR, FEBRUÁR) stretávajú zriedka, resp. vôbec. To je aj dôvod prečo výrobca technológie pre tento program nepodporuje zimný režim (na rozdiel od ostatných programov) a tak ho počas zimných mesiacov VYPÍNAME.

Opätovne bude k dispozícií MAREC – SEPTEMBER.

Tento jav nastáva, keď zákazník aplikuje dlhšie daný program, alebo a najmä keď je technológia zaťažovaná nárazovo veľkým počtom zákazníkov. Technológia, ktorá domiešava penu potrebuje na svoje správne fungovanie vhodný pomer šampónu a vzduchu. Práve vzduchové čerpadlo potrebuje byť pravidelné dopĺňané vzduchom (naakumulovanie vzduchu trvá pár sekúnd). Počas tejto doby sa zákazníkom môže stať, že na krátky čas prestane miešať penu a vyteká len roztok, ktorý je v podstate nenapenenou aktívnou penou. Jedinou možnosťou ako čiastočne eliminovať početnosť výskytu tohto problému je miešať redšiu penu, k čomu však nechceme pristúpiť za žiadnych okolností, nakoľko si zakladáme na tej najvyššej možnej kvalite od prvého spustenia prevádzok.

Jedným z hlavných pilierov siete samoobslužných autoumývacích prevádzok PENOVÝ RAJ je najvyššia možná kvalita umytia (na všetkých prevádzkach je nastavené dávkovanie rovnakého množstva chémie).

Treba však poznamenať, že v rámci SR máme bohužiaľ obrovské rozdiely v kvalite vstupnej vody. Voda je síce technologicky viacstupňovo upravovaná, avšak nikdy nie je totožná kvalitou. To je aj jeden z dôvodov rozdielnej kvality výslednej AKTÍVNEJ PENY. Medzi ostatné patrí: rôzne mesiace majú rôznu teplotu, pričom sa AKTÍVNA PENA po kontakte s karosériou môže zdať hustejšia/redšia, dochádza k postupnéme opotrebovaniu injektorov, čo sa snažíme pravidelne sledovať a vymienať za nové, a pod.

Podnety od zákazníkov sú však najlepšou spätnou väzbou, preto oceňujeme konštruktívne pozitívne/negatívne reakcie zákazníkov, či už formou kontaktného formuláru na tejto stránke, alebo prostredníctvom FB kanálu správ.

Všetky prevádzky PENOVÝ RAJ majú k dispozícií KEFU na mechanický kontakt s karosériou automobilu v prípade potreby. Drvivá väčšina zákazníkov, najmä pravidelne umývané automobily s aplikáciou PROGRAMU č.5 (OCHRANNÝ VOSK), podľa nášho názoru KEFU využiť nepotrebujú, nakoľko predošlý PROGRAM č.2 (AKTÍVNA PENA) je dostatočne účinný aby špinu rozpustil aj bez mechanického pôsobenia KEFY.

V prípade, že sa zákazník predsa rozhodne využiť daný PROGRAM č.3 (KEFA) ubezpečujeme, že KEFA obsahuje prírodný vlas (dôkazom čoho je, že nevypadáva, ale sa skracuje) a zároveň je obvod KEFY lemovaný gumou pre prípad kontaktu s karosériou. Čo však zaručiť nevieme je spôsob využívania tejto KEFY predošlým zákazníkom, kedy je možné, že aj napriek automatickému premývaniu KEFY v stojane, ako aj pravidelnej kontrole viackrát denne, sa môže stať, že na KEFE ostanú čiastočky, ktoré by mohli poškodiť karosériu automobilu. Preto si odporúčame KEFU pred aplikáciou vystriekať wapkou PROGRAMOM č.4 (VYSOKOTLAKOVÉ UMÝVANIE). Zákazník má tak za minimálne množstvo spotrebovaného kreditu istotu, že nedôjde k poškriabaniu, alebo inému poškodeniu karosérie.

Na našich prevádzkach PENOVÝ RAJ poskytujeme zákazníkom PROGRAM č.5 – OCHRANNÝ VOSK, ktorý dáva možnosť aplikácie studeného vosku. Tento vosk má jednak ochrannú, ale aj leštiacu funkciu, no po tomto programe je nevyhnutné jeho zvyšky, ktoré sa nezachytili, kvalitne vyzmývať nasledujúcim PROGRAMOM č.6 – OPLACH OSMOTICKOU VODOU! Zákazníkom, ktorí nerešpektujú daný postup, na karosérií ostávajú zvyšky vo forme bielych fľakov, ktoré po zaschnutí môže byť problematické odstrániť – je potrebné viacnásobné umytie aktívnou penou a vysokým tlakom.

Jedným z hlavných pilierov siete samoobslužných autoumývacích prevádzok PENOVÝ RAJ je najvyššia možná kvalita umytia.

Kvalita umytia závisí od množstva faktorov, ako technológia, úprava vody, chémia a pod. Do systému pumpujeme vysoké percento kvalitného, hustého vosku aplikovaného na studeno (dovolíme si tvrdiť, že zrejme najvyššiu kvalitu a koncentráciu na trhu). Na prevádzkach tak máme na výber: buď pumpovať menšie množstvo vosku do systému, aby bol menej hustý a jeho nábeh bol rýchlejší, alebo ponechať aktuálne nastavenie aj za cenu pár sekundového opozdenia.

Vzhľadom k nášmu prístupu k prevádzkovaniu a poskytovaným službám sme sa rozhodli pre najvyššie možné percento vstupného vosku. Veríme, že to ocení väčšie percento našich pravidelných zákazníkov.