PREDSTAVENSTVO

JUDr. Lukáš Mucha

JUDr. Lukáš Mucha

predseda predstavenstva, CEO
Zsolt Gubovič

Zsolt Gubovič

člen predstavenstva